Loading...

שירים

בית/שירים

שושן בלב מדבר – MoniMono מארח את אביב אגמי, דביר כהן, יובל בן מאיר

2022-04-14T14:33:47+03:00
שושן בלב מדבר – MoniMono מארח את אביב אגמי, דביר כהן, יובל בן מאיר2022-04-14T14:33:47+03:00

מנגינת הדרך – MoniMono מארח את אביב אגמי, ינון דרוויש, עדן וחברים

2022-04-14T14:37:42+03:00
מנגינת הדרך – MoniMono מארח את אביב אגמי, ינון דרוויש, עדן וחברים2022-04-14T14:37:42+03:00
עבור למעלה